Kontakt

Ordförande: Anna Gerber Ekblom

Handkirurgiska kliniken
Södersjukhuset
118 83 Stockholm
Tfn: 08-616 20 28
E-post: anna.gerber-ekblom@sodersjukhuset.se

kontakt genom:

 

Webmaster
Peter Axelsson
Handkirurgiska kliniken
Sahlgrenska Universitetssjkhuset
413 45 Göteborg
Tfn:031-342 85 39 
E-post: peter.axelsson@vgregion.se