Självstudiekurs i handkirurgi

Elisabeth Brogren, ny studierektor i Malmö har tagit ett sällan skådat snyggt initiativ och startar nu upp en självstudiekurs i handkirurgi. Den är internetbaserad och utgår från boken, Plastic Surgery av Peter Neligan och James Chang. Boken gås igenom succesivt och varje vecka kommer sidhänvisningar och ett web formulär med frågor. Primär målgrupp är läkare under utbildning men handkirurger på alla nivåer kan delta. Nu finns alltså en unik chans att repetera, underhålla och uppdatera kunskaper så skynda dig att anmäl dig. Anmälningstiden är förlängd men det är bråttom.

Hör av dig till elisabeth.brogren@med.lu.se