Sommaren är här och snart även vårt årsmöte med vetenskapligt möte! Vi har ett spännande program även i år och god representation från de flesta kliniker, vilket är roligt. Bifogat är programmet samt verksamhetsberättelse för det gångna året. Dessutom finns information om en föreslagen stadgeändring, vilken vi kommer ta beslut om vid årsmötet. Denna stadgeändring innebär att styrelsen utökas med en post. Vi hoppas framför allt att med föreslagen förändring få representation från alla universitetskliniker i styrelsen.

 

Glad sommar och på återseende i Sigtuna,

 

Simon Farnebo,

Vetenskaplig sekreterare