Att det kommit nya lagar avseende personuppgifter som gäller i alla EU länder kan väl knappast undgått någon. Syftet med lagarna är att individen skall kunna få bättre kontroll över sina personuppgifter. Det sker bl.a. genom att man har rätt till bättre information om hur uppgifterna hanteras.  Det kan gälla vad som lagras, hur det lagras, hur länge det lagras, vem som får ta del av informationen, vem som är ansvarig för personuppgifterna och vad som skall göras eller sker om något går fel.

Regelverket är omfattande och mycket är nytt varför det inte är helt lätt för en ”mindre” förening som vår att sätta sig in i detaljerna. Vi har exempelvis inte tillgång till jurist.

Vi har därför inlett ett samarbete med läkarförbundet som verkar för att stödja delföreningarna med tillämpningen av GDPR. Förbundet har bl.a. givit ut en INFORMATIONSFOLDER som du finner HÄR och de har långt gångna planer på att erbjuda en säker digital miljö där vi skulle kunna lagra medlemsregister och liknade. Som detta presenterats kommer tjänsterna de erbjuder att vara kostnadsfria. Styrelse skall informera sig ytterligare och återkommer i ärendet.