när man läser denna vackra, varsamt utmejslade verksamhetsberättelse. Vi tackar dej Anna för att du med fast men varm hand ännu en gång lett oss framåt-uppåt detta nådens år.