Referensgrupper

 

 

Diagnosgrupp

Per Hessman
Handkirurgiska kliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
per.Hessman@vgregion.se

Paul Tordai
Aleris Specialistvård Sabbatsberg
 

 

Kvalitetsregister: HAKIR

Marianne Arner
VO Handkirurgi Södersjukhuset Stockholm

Lars Dahlin
Malmö

Simon Farnebo
Linköping

 

Nationella Handtransplantations gruppen

Mikael Wiberg, Umeå

Marianne Arner, Stockholm

Paolo Sassu, Göteborg 

Anders Nilsson, Göteborg

 

Studierektors råd 

Annika Widerberg
Handkirurgiska kliniken
Skånes Universitetssjukhus
annika.widerberg@med.lu.se

Peter Axelsson
Handkirurgiska kliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
peter.axelsson@vgregion.se

Johanna von Kieseritzky
VO Handkirurgi Södersjukhuset
johanna.vonkieseritzky@sodersjukhuset.se

 

 

SPUR inspektion

 

 

 

 

 

 

 

 

SPUR inspektörer

Annika Widerberg (kontaktperson)
Handkirurgiska kliniken 
Skånes Universitetssjukhus
annika.widerberg@med.lu.se

Björn Holm
Handkirurgiska kliniken
Akademiska Sjukhuset, Uppsala
bjorn.holm@akademiska.se

Peter Axelsson
Handkirurgiska kliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
peter.axelsson@vgregion.se

(I mitten avgående, Elisabeth Hagert och Christina Ljungberg)

 

Vad är SPUR? En kortfattad beskrivning:

Specialistutbildningsrådet bildades 1989 och stiftelsen 1993.

Är ett samarbete mellan Sveriges Läkarförbund och Sv Läkarsällskapet.

Syftet är att specialitetsföreningarna ska utöva en sorts intern kontroll av utbildningens kvalitet på ST-nivå för att möta professionens krav. Alltså ingen ”storebrorskontroll”, mer kvalitetssäkring. Kan kanske vara påtryckningsmedel för resurser…

Mål att inspektera med 3-5 års intervall.

Hur går det till?

 1. Inspektörerna gör en genomgång av svaren på i förväg utsända enkäter.
 2. Besök/inspektion med intervjuer av verksamhetschef, ST, handledare, ev studierektor och ev nyblivna spec.
 3. Preliminär poängbedömning (0-3) av följande 7 punkter:

 ”Struktur”:

 • Allsidighet
 • Läkarstab
 • Lokaler, utrustning

”Process”

 • Organisation
 • Utbildningsklimat
 • Teoretisk utbildning
 • Möjlighet till forskning/utvecklingsarbete

…för att uppfylla målbeskrivningens krav.

+Diskussion

 1. I nära anslutning till inspektionen skickas preliminär inspektörsrapport och ev utvecklingsanalys till den inspekterade kliniken för kommentarer
 2. Slutlig rapport med preliminär poängsättning. Skickas till kliniken och SPUR.
 3. SPUR-kansliet fakturerar kliniken och skickar diplom.
 4. Slutlig poängsättning, efter kalibrering då ev fler inspektioner gjorts, denna publiceras i Läkartidningen (tillsammans med andra inspekterade kliniker) i regel under hösten.
 5. Ev uppföljning av åtgärdsförslag

se länk:

http://www.slf.se/templates/QandASLF.aspx?id=2197