Ännu en fullträff till möte! Är detta möjligt? Ja, få trodde det men de flesta har nu insett det.

De tre inbjudna föreläsarna var i år särdeles bra. Lotta Wendel inledde med att klargöra vad som gällde i frågor gällande vård för de som ej är svenska medborgare. Det är inget lätt ämne för det blev uppenbart att lagar och förordningar är förvånansvärt oprecisa och ger stort utrymme för tolkning i specifika situationer. Man lägger ett stort ansvar på den enskilda läkaren. Det framkom att även om det är svårt att anklagas för att ha gjort fel när lagstödet är så dåligt är det än viktigare att man dokumenterar hur man resonerat inför beslut om handläggning och behandling av patienterna. Johan von Schreeb trollband alla när han föreläste om vård i katastrofsituationer. Insikterna blev många och vi var alla imponerande av hur han kunnat behålla ett sådant engagemang och positiv attityd i en vardag fylld av krig, katastrofer och annat elände.  Sist ut av de inbjudna föreläsarna var Raja Sabapathy från Ganga Hospital i Indien. Han talade om allvarliga och sent- eller felaktigt behandlade övre extremitetstrauman. Det var otroligt komplicerade skador men på ett pedagogiskt sätt berättade han om olika strategier för att göra dem hanterbara. Föreläsningarna liksom herr Sabapathy själv var mycket fascinerande.

Förutom ovanstående presenterades en rafflande rad av föredrag om olika svenska studier, kliniska fall och handkirurgiska tekniker. Pris för bästa föredrag gick till Elisabeth Brogren som presenterade en kvalitativ studie om artrodes och artroplastik i handleden. Priset för bästa reseberättelse gick i år till Hanna Frost. Övriga utmärkelser som delades ut gällde särskilt värdefulla insatser för svensk handkirurgi och gick till Per Nordmark som färdigställt en första version av diagnosboken i App form samt till Katleen Libberecht som hjälpt svensk ortopedisk förening att utveckla handkirurgidelen i deras nya bakjoursutbildning.