Stolta och med högburet huvud lämnade Anna Gerber-Ekblom, Simon Farnebo och Per Fischer sina platser i styrelsen efter väl utfört förvärv. Alla visste att detta någon gång måste ske men få har vågat se sanningen i vitögat varför det gick ett plötsligt sorl av ångest och förtvivlan genom församlingen. Hur skall sådana personer kunna ersättas? ”Winter is coming”, rädda våra själar, Ve och fasa, jämmer och elände, viskades det i bänkarna.

Det blev något lugnare när de nya sturska och entusiastiska styrelsekandidaterna uppenbarade sig. Utan protest valdes därefter; Peter Axelsson från Göteborg till ordförande, Maria Wilcke från Stockholm till vetenskaplig sekreterare och Per Jenmalm till skattmästare.

Stort tack för ett fantastiskt arbete till de avgående styrelseledamöterna och de nya ledamöterna önskades varmt välkomna av föreningens medlemmar.