Representanter

FESSH

 

Relationship Committee

Lars Dahlin
Handkirurgiska Kliniken
Skånes Universitetssjukhus
E-post: lars.dahlin@med.lu.se

 

Research Committee

Simon Farnebo
Hand- Platikkirurgiska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping
E-post: simon.farnebo@lio.se

Trauma Committee

Katleen Liberecht
Handkirurgiska Kliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
E-post: Katleen.Libberecht@vgregion.se

Examination Committee

Per Hessman
Handkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetessjukhuset
E-post: per.hessman@vgregion.se

 

Delegat

Peter Axelsson
Handkirurgiska kliniken
Sahlgrenska universitetssjukhuset
E-post: peter.axelsson@vgregion.se

 

Scand Society for Surgery of the Hand

Styrelseordförande

Jan-Ragnar Haugsvedt
Moss, Norge

Svensk representant

Peter Scherman
Handkirurgiska kliniken
Skånes Universitetssjukhus