SPUR inspektion

SPUR inspektörer:

Annika Widerberg (kontaktperson)
Handkirurgiska Kliniken
Skånes Universitetssjukhus
205 02 Malmö
annika.widerberg@med.lu.se

Peter Axelsson
Handkirurgiska Kliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
peter.axelsson@vgregion.se

Johanna von Kieseritzky
Handkirurgiska Kliniken
Södersjukhuset
johanna.vonkieseritzky@sodersjukhuset.se

Christina Ljungberg (avgående)
Hand och plastikkirurgiska kliniken
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
christina.ljungberg@anatomy.umu.se

 

 

Vad är SPUR? En kortfattad beskrivning:

Specialistutbildningsrådet bildades 1989 och stiftelsen 1993.

Är ett samarbete mellan Sveriges Läkarförbund och Sv Läkarsällskapet.

Syftet är att specialitetsföreningarna ska utöva en sorts intern kontroll av utbildningens kvalitet på ST-nivå för att möta professionens krav. Alltså ingen ”storebrorskontroll”, mer kvalitetssäkring. Kan kanske vara påtryckningsmedel för resurser…

Mål att inspektera med 3-5 års intervall.

 
Hur går det till?

 1. Inspektörerna gör en genomgång av svaren på i förväg utsända enkäter.
 2. Besök/inspektion med intervjuer av verksamhetschef, ST, handledare, ev studierektor och ev nyblivna spec.
 3. Preliminär poängbedömning (0-3) av följande 7 punkter:

 ”Struktur”:

 • Allsidighet
 • Läkarstab
 • Lokaler, utrustning

”Process”

 • Organisation
 • Utbildningsklimat
 • Teoretisk utbildning
 • Möjlighet till forskning/utvecklingsarbete

…för att uppfylla målbeskrivningens krav.

+Diskussion

 1. I nära anslutning till inspektionen skickas preliminär inspektörsrapport och ev utvecklingsanalys till den inspekterade kliniken för kommentarer
 2. Slutlig rapport med preliminär poängsättning. Skickas till kliniken och SPUR.
 3. SPUR-kansliet fakturerar kliniken och skickar diplom.
 4. Slutlig poängsättning, efter kalibrering då ev fler inspektioner gjorts, denna publiceras i Läkartidningen (tillsammans med andra inspekterade kliniker) i regel under hösten.
 5. Ev uppföljning av åtgärdsförslag

se länk:

http://www.slf.se/templates/QandASLF.aspx?id=2197