Specialistutbildning ST

Här finns den nya utbildningshandboken i Handkirurgi.

Här finns Läkarförbundets rekomendationer gällande specialitetsövergripande delmål ( allmänna kompetenser, a och b mål)