Bäste medlem i Svensk Handkirurgisk Förening!

 

För fjärde året i rad hålls det vetenskapliga mötet och årsmötet på Sigtunastiftelsen. Tema för årets möte är Trauma och som gästföreläsare har vi i år glädjen att presentera Michael Solomons från Groote Schuur Hospital, Cape Town, som håller en föreläsning med titeln Hand Trauma – South African Perspectiv, Doc. Jon Ahlberg, Chefläkare på LÖF, som håller en föreläsning med titeln Unexpected results in hand surgery – How can we learn from our mistakes? samt Doc. Marianne Arner som berättar om lärdomar vi kan dra ur vårt nationella kvalitetsregister; Complications – What conclusions can we make from the National Registry HAKIR. Dessa föreläsningar följs av ett symposium med falldiskussioner med inriktning på trauma eller komplikation efter kirurgi. Det vetenskapliga mötet inkluderar också fria föredrag, presentationer av utvalda avhandlingar och reseskildringar samt en återkoppling av handtransplantationsarbetet och arbetet med kvalitetsregistret HAKIR.

På styrelsens vägnar hälsar jag er alla varmt välkomna till Sigtuna!

 

Anna Gerber Ekblom

Ordförande SHF