Medlemsinfo

I föreningens stadgar regleras frågan om medlemskap i första paragrafen:

Svensk Handkirurgisk Förening utgör en sammanslutning av Svenska specialister i handkirurgi samt andra för denna specialitet intresserade läkare och vetenskapsmän. Till medlem kan antagas leg läkare och inväljas blivande läkare och annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet.

Föreningen har en långvarig tradition att särskilt uppmuntra läkare under specialistutbildning i handkirurgi att redan tidigt bli medlemmar i föreningen. Nedan hittar ni några användbara länkar.

Observera att det är varje enskild medlems ansvar att se till att hålla uppgifter om hemadress, arbetsplats, samt e-post adress uppdaterade. Vid adressändring etc skall Per Fisher informeras. Detta så att SHF enkelt kan nå ut med information till alla medlemmar.