Forskning

Forskning bedrivs idag inom ett flertal av de ämnesområden som innefattas av handkirurgin i Sverige. Till dessa områden hör:

- Artroplastiker
- Frakturer och benläkning
- Cerebral pares
- Cerebral plasticitet
- Kongenitala deformiteter
- Konsekvenserna av handskador
- Dupuytrens kontraktur
- Epidemiologi
- Flexorsenläkning
- Sjukvårdsekonomi
- Nerver och nervskador
- Pediatriska handskador
- Tetraplegisk kirurgi
- Diabeteshanden