Länkar

Handkirurgiska kliniker

Göteborg
Linköping
Malmö-Lund
Stockholm
Umeå
Uppsala
Örebro

Kvalitetsregister

Handkirurgiskt kvalitetsregister (HAKIR)
HAKIRs Nationella mätmanual

Federationer

FESSH
Skandinavisk handkirurgisk förening
Asian Pacific Federation of Societies for Surgery of the Hand

Nationella föreningar

American Society for Surgery of the Hand
The American Association for Hand Surgery
Japanese Society for Surgery of the Hand
The British Society for Surgery of the Hand
Dansk Selskab for Håndkirurgi
The South African Society for Surgery of the Hand
Polskie Towarzystwo Chirurgii Reki
Deutsche Gesellschaft fur Handchirurgie
Belgian Orthoweb
La Société Francaise de Chirurgie de la Main
Österreichische Gesellschaft fur Handchirurgie
Hungarian Society for Surgery of the Hand
Società Italiana di Chirurgia della Mano
Sociedad Española de Cirugia de la Mano
Sociedade Portuguesa de Cirurgia da Mão
Schweizerische Gesellschaft fur Handchirurgie

Andra närliggande föreningar/organisationer

Svensk Ortopedisk Förening
Svensk Plastikkirurgisk förening
Svensk Reumakirurgisk Förening
Svenska Läkaresällskapet
Svenska Läkarförbundet
Socialstyrelsen
Landstingsförbundet

Tidsskrifter

IFSSH Ezine
Scandinavian Journal of Plasic and Reconstructive Surgery and Hand Surgery
Journal of Hand Surgery (British & European volume)
Journal of Hand Surgery (American volume)
Journal of the Aisia-Pacific Federation of Societies for Surgery of the Hand
Electronic Journal of Hand Surgery
Läkartidningen
Dagens Medicin

Övriga länkar

Hakir

CEBHS (Centre for Evidence based Hand Surgery)