Kategorier
Utbildningar

En PT-utbildning ger dig rätt licens

Brinner du för hälsa, träning och välmående? I så fall kan det vara dags att förvandla detta intresse från en hobby till ett arbete. Genom att anmäla dig till en PT-utbildning så kan du efter avslutad examen börja arbeta som personlig tränare och hjälpa andra att finna samma lust för rätt träning och rätt kost som du gjort. Din resa börjar med att anmäla dig till en PT-utbildning.

Att vara intresserad av träning och hälsa är dock inte synonymt med att man passar som personlig tränare. Samma sak gäller för andra kunskaper. Att du kan allt om olika tekniker, övningar, lyft och om kroppens anatomi spelar ingen roll om du inte kan förmedla dessa kunskaper vidare. Vid en PT-utbildning så ser man att ett större fokus börjat läggas på just detta.

Varje människa är unik och har en egen personlighet. Detta innebär att din uppgift som personlig tränare blir att entusiasmera och motivera alla dina kunder – på sitt eget lilla vis. En sak kan funka för en kund – men vara en hopplös infallsvinkel på nästa klient som anlitar dig. Det är en fördel att kunna ta människor på rätt sätt och just här skaffar man sig fina kunskaper vid en modern PT-utbildning.

Större flexibilitet vid en PT-utbildning idag

Utöver detta kan man även se att förändringar inom utbildningen till personlig tränare skett vad gäller flexibilitet. Idag sker många av dessa online och där du som student själv väljer tempot på den utbildning du valt.

Vissa fysiska träffar måste givetvis ske – och en praktik på ett gym är ett måste – men i övrigt så är det du som bestämmer över både tempot och hittar ett upplägg som passar dig. Som sagt: alla är vi olika och detta tar man även fasta på vid en PT-utbildning och för de som anmäler sig till en sådan.